Ga naar de inhoud

Bestuur en commissies

BestuurJeugd- en opleidingscommissieMuziekcommissie

Harmonie Excelsior draait, zoals de meeste harmonieën, volledig op vrijwilligers. Naast muzikale optredens (tegen financiële vergoeding) organiseren we ook zelf diverse andere activiteiten om onder andere het lidmaatschap interessant te houden voor de leden, ons muzikaal te kunnen meten, onze sociale verantwoordelijkheid te nemen binnen de kerkdorpen Wahl- en Nijswiller en financieel ons hoofd boven water te kunnen houden. 

Dat doen we goed, al wordt het steeds moeilijker. Naast mensen die graag een instrument willen bespelen zijn we ook continu op zoek naar mensen die ondersteunen op organisatorisch gebied. Heb je interesse, meld je dan alstublieft.

Hoe organiseren dit alles nu? 

Het Bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt binnen de vereniging, maar ook voor al hetgeen er namens de vereniging plaatsvindt.

 • De algemene overkoepelende taak van het bestuur is het besturen van de vereniging.
 • Het nemen van de verantwoordelijkheid voor het muzikaal presteren van de vereniging in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan het op peil houden van het ledenaantal, onderhoud en beheer van de instrumenten, niveau van de muziekstukken (op advies van de dirigent), gedelegeerde verantwoordelijkheid voor de muzikale leiding van het korps, etc.
 • Het actief communiceren met de leden rondom het uitoefenen van hun hobby in verenigingsverband.
 • Het organiseren, plannen en afstemmen van activiteiten.
 • Het uitvoeren van de financiële beheer- en controletaak. Het beheren en controleren van de geldstromen is een zeer verantwoordelijke taak. Wij vinden het belangrijk om hier zoveel mogelijk openheid in te bieden en het vertrouwen van de leden, donoren en sponsoren te hebben dat de financiële middelen op een juiste en correcte manier ingezet worden.
 • Naast deze gebieden is ook het sociaal welbevinden van de leden binnen onze vereniging een belangrijk aandachtspunt. Leden moeten plezier hebben in het uitoefenen van hun hobby. Het ontstaan van sociale contacten, vriendschap, persoonlijke binding e.d. kunnen de vereniging tot een hechte club maken.

Om dit allemaal zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt het bestuur ondersteund door commissies/ werkgroepen, namelijk:

 • De muziekcommissie
 • De Jeugd- en opleidingscommissie
 • Tijdelijke werkgroepen geformeerd voor (grotere) activiteiten

Naar boven

De jeugd – en opleidingscommissie

De commissie werd in 1999 in het leven geroepen om nieuwe jeugdleden te werven en te behouden voor de harmonie.

Als belangrijkste doelstellingen heeft de commissie geformuleerd:

 • leerlingen middels gemiddeld een eenjarige VIO-opleiding te laten doorstromen naar een opleiding op een basisinstrument (klarinet, trompet of slagwerk);
 • leerlingen op instrument, zodra de basis beheerst wordt en na overleg met de leerkracht, te laten meespelen in het opleidingsorkest van de vereniging. Hierdoor wordt samenspel bevorderd en wordt ook het sociaal contact onderling positief beïnvloed;
 • leerlingen moeten worden voorbereid om te kunnen instromen in de harmonie;
 • ook na instroom in de harmonie krijgen de muzikanten nog opleiding. Tijdens deze les moet aandacht worden besteed aan de verdere muzikale ontwikkeling van de muzikant maar ook de muziekstukken van de harmonie moeten worden bestudeerd zodat de muzikanten deze stukken kunnen meespelen

De taken en activiteiten zijn:

 • coördineren van de opleidingen en het begeleiden van de leerlingen;
 • coördineren en begeleiden van het opleidingsorkest;
 • informatieverstrekking m.b.t mogelijkheden van muziekopleiding (o.a. via een wervingsdag op de basisschool);
 • organiseren van “muzikale activiteiten” voor de jeugdleden, waaronder een voorspeeldag;
 • coördineren van de muziek voor het opleidingsorkest in overleg met de dirigent van het opleidingsorkest;
 • een goed contact/overleg behouden met bestuur, dirigent en leerkrachten.

Jaarlijkse activiteiten zijn o.a het voorjaarsoncert, de voorspeeldag, een gemeentelijk solistenconcours, een bezoek aan de basisschool, het opluisteren van de adventsmissen in de kerk van Nijswiller en natuurlijk een uitstapje voor de jeugd!!!

Naar boven

De muziekcommissie

De muziekcommissie van harmonie Excelsior kiest de muziek die we samen uitvoeren met onze harmonie. In samenwerking met dirigent en orkest proberen wij een zo origineel en fris mogelijk repertoire samen te stellen, dat zowel de jonge garde als de ervaren muzikanten kan bekoren.

Doelstelling:

Onze commissie probeert een gevarieerd en leuk repertoire samen te stellen, dat aansluit op wat het orkest wil en kan. Daarom stellen we de mening van de leden erg op prijs. Indien er klachten en op- of aanmerkingen zijn over het repertoire, neem dan tijdens de repetitie gerust contact op met de commissieleden.

Zelf leuke ideeën voor muziekstukken? Neem dan ook zeker contact met ons op! Wij willen een repertoire samenstellen dat zoveel mogelijk aan de wensen van het orkest tegemoet komt, dus tips zijn altijd welkom.

Naar boven